Statistika

Laikotarpis
Nuo Iki

Bendras kvalifikacijų skaičius

Exportuoti

Bendras skaičius

8

Per pasirinktą laikotarpį

7

Kvalifikacijų skaičius pagal ūkio sektorius

Exportuoti

Kvalifikacijų skaičius pagal juridinius sektorius

Exportuoti

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, kodas 193135687. Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis