Metodikos - 6 documents

Sort: Z - A
Title Download
Konsultacinė medžiaga modulinių profesinio mokymo programų rengėjams Download
Konsultacinė medžiaga profesinių standartų rengėjams Download
Modulinių profesinio mokymo programų diegimo ir įgyvendinimo rekomendacijos Download
Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos priemonė Download
Profesinio standarto rengimo metodika (2019) Download
Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo metodika (2019) Download