Metodikos - 6 Dokumentai

Rikiuoti: Z - A
Pavadinimas Atsisiųsti
Konsultacinė medžiaga modulinių profesinio mokymo programų rengėjams Atsisiųsti
Konsultacinė medžiaga profesinių standartų rengėjams Atsisiųsti
Modulinių profesinio mokymo programų diegimo ir įgyvendinimo rekomendacijos Atsisiųsti
Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos priemonė Atsisiųsti
Profesinio standarto rengimo metodika (2019) Atsisiųsti
Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo metodika (2019) Atsisiųsti